Saf Su Cihazı Modelleri ve Fiyatları medipure.com.tr de: 0850 302 27 40


Mikrobiyoloji

Mikrobiyolojik Uygulama ve Analizler

Mikrobiyoloji Nedir?

Mikrobiyoloji, mikroorganizmaları tespit etmek, tanımlamak ve numaralandırmak için biyolojik, biyokimyasal veya kimyasal yöntemlerin kullanılmasıdır.

Mikrobiyolojik Analiz Nedir?

Mikrobiyolojik analiz; mikroorganizmaların tespiti, tanımlanması veya sayımı için biyolojik, biyokimyasal veya kimyasal yöntemlerin kullanımını kapsar. Genellikle hastalığa neden olan ve bozucu mikroorganizmalara uygulanır.

Mikroorganizmalar, bir dizi teknoloji, en yaygın olarak mikrobiyal kültürler, immünolojik testler - enzime bağlı immünosorbent tahlilleri (ELISA'lar) ve polimeraz zincir reaksiyonları (PCR'ler) kullanılarak incelenebilir.

Mikrobiyal Kültür Nedir? Ne İçin Kullanılır?

Mikrobiyal kültürler,; mikroorganizmaları kontrollü laboratuar koşulları altında sıvı veya katı olabilen belirli kültür ortamında yetiştirerek çoğaltmanın bir yoludur. Organizmanın türünü, test edilen örnekteki bolluğunu ve antimikrobiyal ajanlara duyarlılığını belirlemek için kullanılırlar.

İmmünolojik testler, hedef mikroorganizmaya özgü spesifik proteinleri tespit etmek ve tanımlamak için antikorları kullanır. Kantitatif olabilirler, ancak daha sıklıkla ilgili analitin varlığını veya yokluğunu belirleyen kalitatif tahlillerdir. Tekli ve çoklu PCR'ler daha yeni bir gelişmedir. Bu nükleik asit bazlı test, araştırılan mikroorganizmaya özgü DNA veya RNA segmentlerininamplifikasyonunu ve tanınmasını sağlar.

Kullanılan yöntem ne olursa olsun, mikrobiyolojik analiz sırasında oluşan kontaminasyonu önlemek esastır.

Mikrobiyoloji Hangi Alanlarda Kullanılır?

Mikrobiyoloji; tıp, çevre, gıda, tarım, kimya ve biyoteknoloji endüstrilerinde birçok önemli uygulamaya sahiptir.

Tıbbi Mikrobiyoloji:
Tıbbi mikrobiyoloji; viroloji, bakteriyoloji, parazitoloji ve mikoloji gibi alanlarda mikroorganizmaların incelenmesidir. Patojen mikroorganizmaların tanımlanması, izolasyonu, teşhisi ve tedavisinin yanı sıra mayalar ve bazı antibiyotikler dahil olmak üzere faydalı organizmaların araştırılmasını içerir. Biyomedikal araştırmalarda, örneğin farklı hastalıklar için aşıların ve tedavilerin geliştirilmesinde önemli bir rol oynar.

Çevre Mikrobiyolojisi:
Biyoreaktörlerde mikroorganizmaların kullanımı ve ekolojik zararı önlemek için petrol dökülmelerinin bozunması dahil olmak üzere mikrobiyoloji için birçok çevresel uygulama vardır. Bakteriler ayrıca kanalizasyondaki organik maddeyi parçalamak için kullanılır ve suyun çevreye geri salınmadan önce temizlenmesine yardımcı olur.

Gıda Mikrobiyolojisi:
Gıda endüstrisinde, mikrobiyolojik testler bozulmayı önlemek ve gıda güvenliğini sürdürmek için gereklidir. Bu, gıda ürünlerinde insan sağlığı için risk oluşturabilecek patojenlerin tanımlanmasını ve nedenlerini belirlemek ve tekrarını önlemek için gıda zehirlenmesi salgınlarının araştırılmasını içerir. Ek olarak, gıdaları kontamine eden patojenik bakterileri önlemek için "iyi" bakteriler kullanmak mümkündür.

Tarım Mikrobiyolojisi:
Tarım Mikrobiyolojisi; çiftçilerin nitrat seviyelerini optimize etmelerine ve çıktıyı en üst düzeye çıkarmalarına, doğal böcek ilaçları geliştirmelerine ve toksin birikimini önlemek için atıkları ayrıştırmalarına yardımcı olmak için kullanılabileceği tarımda da vazgeçilmezdir.

Farmasötik Mikrobiyoloji:
Kimya endüstrisinde antibiyotikler, çözücüler, koruyucular ve farmasötikler gibi ürünlerin geliştirilmesine ve üretimine katkıda bulunur. Daha yakın zamanlarda, mikrobiyoloji, genlerin düzenlendiği veya bir mikroorganizmadan diğerine taşındığı, DNA'nın izole edildiği ve sonuçları manipüle ettiği biyoteknolojide öne çıkmıştır. Diğer önemli biyoteknoloji uygulamaları, biyokataliz ve biyoplastik ve biyoyakıt üretimidir.

Saf Su Kalitesi Mikrobiyolojik Analiz İçin Önemli mi?

Bakterilerin başarılı bir şekilde izole edilmesi ve tanımlanması su kalitesine bağlıdır. Su, mikrobiyal kültür işleminin birçok adımında kullanılır - kültür ortamı% 99 sudur - ve sonuçları olumsuz yönde etkileyen kontaminasyondan kaçınmak hayati önem taşır.

Kültür sürecine müdahale edebilecek safsızlıkların girmesini önlemek için otoklavlar ve bulaşık makineleri gibi laboratuvar ekipmanları için yüksek kaliteli besleme suyu kullanmak da önemlidir. ELISA'lar tipik olarak, tampon oluşturmadan yıkamaya kadar iş akışının hemen hemen her aşamasında saflaştırılmış su gerektirirken, PCR uygulamalarında nükleik asitlerin bozulmasını önlemek için nükleaz içermeyen su gereklidir.

Saf Su Kalitesi Mikrobiyolojik Analiz Sonucunu Nasıl Etkiler?

Mikrobiyolojik analizlerde Kültür tekniklerinin performansını etkileyen öncelikli su sorunları bakteriler, endotoksinler, organik bileşikler ve iyonik kirleticilerdir.

Bakteriler:
Bakteriler; tipik hücre kültürü koşullarında gelişir ve ilgili hücreleri hızla aşarak besin seviyelerinin düşmesine ve toksik yan ürünlerin artmasına neden olabilir. Bakteriyel kontaminasyon, ortam pH'ında ani değişikliklere ve önceden saf kültürlerin kontaminasyonuna da yol açabilir.

Endotoksinler:
Endotoksinler; çoğu Gram-negatif bakteri tarafından salınır. Bu endotoksinler, CD14 endotoksin reseptörlerinden yoksun olanlar da dahil olmak üzere çeşitli hücre tiplerini etkiler ve çeşitli pro-inflamatuarsitokinleri salmak için makrofajları ve mononükleer fagositleri uyarır. Ortaya çıkan olumsuz etkiler, hücre büyümesi ve fonksiyonundaki değişiklikleri, rekombinant proteinlerin üretimini ve klonlamanın verimliliğinde bir azalmayı içerir.

Organik bileşikler:
Suda yaygın olarak bulunan organik bileşikler - hümik asitler, tanenler, böcek ilaçları ve endokrin bozucular gibi - hücre gelişimini etkileyebilir. Bakteriyel büyüme için kontrolsüz bir besin kaynağı sağlarlar ve hücre kültürü için materyal hazırlamak için kullanılan sudan çıkarılmalıdırlar. Organik bileşikler, iz HPLC ve GC analizleri ile zayıf tespit limitleri ve azalmış tekrarlanabilirlik gibi sorunlara da neden olabilir.

Metal İyonları:
İyonik kirleticiler, özellikle çok değerlikli iyonlar ve ağır metaller düşük tutulmalıdır. Ağır metaller - örneğin cıva ve kurşun - çeşitli hücre türleri için sitotoksik olduğu bilinmektedir.

Klor ve Amonyak:
Su, mikrobiyal büyümeyi etkileyebilecek düşük seviyelerde klor ve amonyak içermelidir.

Mikrobiyolojik Analizlerde Su Kalite Standartları Nedir?

Mikrobiyolojik uygulamanız için doğru su türünü kullanmak çok önemlidir. Tip II su, bakteri hücre kültürleri için uygundur. Organik, Tarım, Ziraat, İleri Tıp ve Çevre uygulamalarınız için kontaminasyon içermeyen Tip-1 Ultra Saf Su kullanılması Akreditasyon ve Validasyon açısından gerekmektedir.

Mikrobiyoloji Uygulamaları ve Analizlerde Hangi Saf Su Cihazını Kullanmalıyım?

Genel ve basit Mikrobiyoloji analizleriniz için Medipure Spectra DT-5800 Serisi Saf Su Cihazlarını kullanabilirsiniz. Akreditasyon ve Hassasiyet gereken analitik uygulamalar için ise mutlaka Medipure DT-6000 Serisi Ultra Saf Su Cihazlarını kullanmalısınız.

Hızlı iletişim
  • 0850 302 27 40
  • global@medipure.com.tr
Bize Ulaşın
Hızlı iletişim

WhatsApp
Hemen Ara