Saf Su Cihazı Modelleri ve Fiyatları medipure.com.tr de: 0850 302 27 40


Kimyasal Arıtma Nasıl Yapılır?

Günümüzde hızla büyüyen teknoloji ile su arıtma sistemleri de gelişti. Durum böyle olunca dünya genelinde pek çok alanda farklı arıtma yöntemleri kullanılmaya başlanmıştır. Bu uygulamalar oluşan atık suları, çok kısa bir sürede maksimum düzeyde arındırarak tekrar kullanıma dahil eder. Bu özelliği sayesinde büyük bir ekonomik kazanç sağlar. Kimyasal arıtma çalışma mantığının aslında oldukça basit olduğunu söyleyebiliriz.

Kimyasal arıtma sistemlerinde uygulanmakta olan proses diğer teknikler ile sudan uzaklaştırılamayan sudaki bileşikleri kimyasal reaksiyon ile uzaklaştırma üzerinedir. Sudaki kirleticiler kimyasallarla çözdürülme mantığına dayanır. Bu sayede yabancı maddeler su moleküllerinde çözülmektedir. Kolloidal ve askıdaki maddelerin yumaklar haline gelmesi sağlanır. Ardından da çökeltilmesi sağlanarak sudan tamamı arındırılmaktadır.

Endüstriyel alanlarda tasarlanan atık su tesislerinde söz konusu arıtma prosesleri kombine olarak kullanılmaktadır. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi bazı işletmeler için zorunlu kılınan bu arıtma sistemlerinin firma henüz faaliyete geçmeden çalışır hale getirilmesi gerekir. Endüstri alanı ve atık suyun özelliğine göre farklı prosesler birleştirilerek verimliliğin üst safhalarda olması sağlanır. Bu sistem içerisinde uygulanan prosesler arasında yağ giderme, azot giderme, dezenfeksiyon, aktif karbon, filtrasyon ve fosfor giderimi yer almaktadır. Ayrıca koagülantlar, koagülasyon, karbon adsrobsiyon, filtrasyon, pH ayarlama, çöktürme, flokülasyon ve karıştırma gibi ekipmanlar kullanılmaktadır.


WhatsApp
Hemen Ara